1

How can we make our melody stop when we press the button the first time and repeat the melody when we press the button the second time?

// Noterna defineras

#define NOTE_B0 31
#define NOTE_C1 33
#define NOTE_CS1 35
#define NOTE_D1 37
#define NOTE_DS1 39
#define NOTE_E1 41
#define NOTE_F1 44
#define NOTE_FS1 46
#define NOTE_G1 49
#define NOTE_GS1 52
#define NOTE_A1 55
#define NOTE_AS1 58
#define NOTE_B1 62
#define NOTE_C2 65
#define NOTE_CS2 69
#define NOTE_D2 73
#define NOTE_DS2 78
#define NOTE_E2 82
#define NOTE_F2 87
#define NOTE_FS2 93
#define NOTE_G2 98
#define NOTE_GS2 104
#define NOTE_A2 110
#define NOTE_AS2 117
#define NOTE_B2 123
#define NOTE_C3 131
#define NOTE_CS3 139
#define NOTE_D3 147
#define NOTE_DS3 156
#define NOTE_E3 165
#define NOTE_F3 175
#define NOTE_FS3 185
#define NOTE_G3 196
#define NOTE_GS3 208
#define NOTE_A3 220
#define NOTE_AS3 233
#define NOTE_B3 247
#define NOTE_C4 262
#define NOTE_CS4 277
#define NOTE_D4 294
#define NOTE_DS4 311
#define NOTE_E4 330
#define NOTE_F4 349
#define NOTE_FS4 370
#define NOTE_G4 392
#define NOTE_GS4 415
#define NOTE_A4 440
#define NOTE_AS4 466
#define NOTE_B4 494
#define NOTE_C5 523
#define NOTE_CS5 554
#define NOTE_D5 587
#define NOTE_DS5 622
#define NOTE_E5 659
#define NOTE_F5 698
#define NOTE_FS5 740
#define NOTE_G5 784
#define NOTE_GS5 831
#define NOTE_A5 880
#define NOTE_AS5 932
#define NOTE_B5 988
#define NOTE_C6 1047
#define NOTE_CS6 1109
#define NOTE_D6 1175
#define NOTE_DS6 1245
#define NOTE_E6 1319
#define NOTE_F6 1397
#define NOTE_FS6 1480
#define NOTE_G6 1568
#define NOTE_GS6 1661
#define NOTE_A6 1760
#define NOTE_AS6 1865
#define NOTE_B6 1976
#define NOTE_C7 2093
#define NOTE_CS7 2217
#define NOTE_D7 2349
#define NOTE_DS7 2489
#define NOTE_E7 2637
#define NOTE_F7 2794
#define NOTE_FS7 2960
#define NOTE_G7 3136
#define NOTE_GS7 3322
#define NOTE_A7 3520
#define NOTE_AS7 3729
#define NOTE_B7 3951
#define NOTE_C8 4186
#define NOTE_CS8 4435
#define NOTE_D8 4699
#define NOTE_DS8 4978

#define melodyPin 3
//här är noterna som är i melodin
int melody[] = {
 NOTE_E7, NOTE_E7, 0, NOTE_E7,
 0, NOTE_C7, NOTE_E7, 0,
 NOTE_G7, 0, 0, 0,
 NOTE_G6, 0, 0, 0,

 NOTE_C7, 0, 0, NOTE_G6,
 0, 0, NOTE_E6, 0,
 0, NOTE_A6, 0, NOTE_B6,
 0, NOTE_AS6, NOTE_A6, 0,

 NOTE_G6, NOTE_E7, NOTE_G7,
 NOTE_A7, 0, NOTE_F7, NOTE_G7,
 0, NOTE_E7, 0, NOTE_C7,
 NOTE_D7, NOTE_B6, 0, 0,

 NOTE_C7, 0, 0, NOTE_G6,
 0, 0, NOTE_E6, 0,
 0, NOTE_A6, 0, NOTE_B6,
 0, NOTE_AS6, NOTE_A6, 0,

 NOTE_G6, NOTE_E7, NOTE_G7,
 NOTE_A7, 0, NOTE_F7, NOTE_G7,
 0, NOTE_E7, 0, NOTE_C7,
 NOTE_D7, NOTE_B6, 0, 0
};
//tempo mario(hastigheten på tonerna)
int tempo[] = {
 12, 12, 12, 12,
 12, 12, 12, 12,
 12, 12, 12, 12,
 12, 12, 12, 12,

 12, 12, 12, 12,
 12, 12, 12, 12,
 12, 12, 12, 12,
 12, 12, 12, 12,

 9, 9, 9,
 12, 12, 12, 12,
 12, 12, 12, 12,
 12, 12, 12, 12,

 12, 12, 12, 12,
 12, 12, 12, 12,
 12, 12, 12, 12,
 12, 12, 12, 12,

 9, 9, 9,
 12, 12, 12, 12,
 12, 12, 12, 12,
 12, 12, 12, 12,
};

// här bestämmer jag vilken pin sakerna ska sitta på
const int ledPin = 13;
const int buttonPin = 4;
const int buzzerPin = 3;
int musikSpelar = 0;
int buttonState = 0;
int musik = 1;
int notlangd = 0;

void setup(void)
{
 pinMode(buzzerPin, OUTPUT);//buzzer
 pinMode(buttonPin, INPUT); // knappen
 pinMode(ledPin, OUTPUT);// lampa på arduinon

}
void loop()
{


 buttonState = digitalRead(buttonPin);

 if(digitalRead(buttonPin)==0){
  delay(10);
 }
 if(digitalRead(buttonPin)==1){
  sing(musik); //Här spelar jag musiken
  musikSpelar = 1; 
 }
 if(digitalRead(buttonPin)==0){
  delay(10);
 }
  if(musikSpelar == 1){
  //buzzer(melodyPin, 0, notlangd);
  musikSpelar = 0;
 }
}

void sing(int musik) {
 // upprepning av noterna i melodi:

  Serial.println(" 'Mario Theme'");
  int size = sizeof(melody) / sizeof(int);
  for (int Noten = 0; Noten < size; Noten++) {

   // för att räkna ut längden på noterna, tar man en sekund och dividerar på nottypen

   //vilket resuletar i att fjärde noten = 1000 / 4, åttonde noten = 1000/8, etc.

   notlangd = 1000 / tempo[Noten];

   buzzer(melodyPin, melody[Noten], notlangd);


   // för att hålla isär noterna, sätter jag ett minimum på tiden mellan dom.
   // notens längd + 30% ( va de som fungerade bäst:)
   int pausMellanTon = notlangd * 1.30;
   delay(pausMellanTon);

   // sluta spela tonerna:
   //buzzer(melodyPin, 0, notlangd);
  }  


}

void buzzer(int targetPin, long frekvens, long length) {
 digitalWrite(13, HIGH);
 long delayValue = 1000000 / frekvens / 2; 

 // räknar ut pausen mellan varje byte
 //// 1 sek i microsekunder, delat på frekvensen , sedan delat på hälften

 long numCycles = frekvens * length / 1000;

 // Beräkna antalet cykler för korrekt timing
 //// multiplisera frekvensen ,vilket egentligen är kretslopp per sekund, med antalet sekunder till
 //// det totala antalet "kretslopp"

 for (long i = 0; i < numCycles; i++) { // för den uträknade tiden...

  digitalWrite(targetPin, HIGH); // buzzern är på high för att den ska låta

  delayMicroseconds(delayValue); // vänta på den uträknade pausen

  digitalWrite(targetPin, LOW); // ha buzzern på pin low...

  delayMicroseconds(delayValue); // wait again or the calculated delay value
 }
 digitalWrite(13, LOW);

}
2

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.